Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến có thêm cơ sở mới tại Thành Phố Mới, Bình Dương. Nằm trong khuôn viên rộng 2ha, được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất trong 5 cơ sở của trường

Chi tiết

HS đăng nhập xem điểm

Mã HS:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

Hình ảnh

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

Tất cả

Top