Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Hoạt động chuyên môn

Hướng dẫn đăng ký thi Khoa học-Kỹ thuật cấp Tỉnh năm học 2014-2015

22/10/2014
Hướng dẫn đăng ký thi Khoa học-Kỹ thuật cấp Tỉnh năm học 2014-2015

Ban Giám Hiệu thông báo quý Thầy, Cô và các em học sinh thi Khoa học-Kỹ thuật cấp Tỉnh năm học 2014-2015

Chi tiết

Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015

16/10/2014
Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015

Ban Giám Hiệu thông báo quý Thầy, Cô kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015

Chi tiết

Tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học cấp THPT

27/09/2014
Tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học cấp THPT

Ban Giám Hiệu thông báo quý Thầy, Cô tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học cấp THPT

Chi tiết

Tổ chức tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" cấp THCS

27/09/2014
Tổ chức tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" cấp THCS

Ban Giám Hiệu thông báo quý Thầy, Cô Tổ Lý về tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" cấp THCS

Chi tiết

Hướng dẫn tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp theo Thông tư số 21 và Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT năm học 2014-2015

27/09/2014
Hướng dẫn tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp theo Thông tư số 21 và Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT năm học 2014-2015

Ban Giám Hiện thông báo đến quý Thầy, Cô về Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp theo Thông tư số 21 và Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT năm học 2014-2015

Chi tiết

Hướng dẫn tổ chức thi Violympic Toán và Olympic tiếng Anh năm học 2014-2015

27/09/2014
Hướng dẫn tổ chức thi Violympic Toán và Olympic tiếng Anh năm học 2014-2015

Ban Giám Hiệu thông báo đến quý Thầy, Cô và các em học sinh về thi Violympic Toán và Olympic tiếng Anh năm học 2014-2015

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi Olympic học sinh giỏi Toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh, học sinh giỏi Ngữ văn - Giải thưởng Sao Khuê và hùng biện tiếng Anh học sinh THPT năm học 2014-2015

27/09/2014
Kế hoạch tổ chức các kỳ thi Olympic học sinh giỏi Toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh, học sinh giỏi Ngữ văn - Giải thưởng Sao Khuê và hùng biện tiếng Anh học sinh THPT năm học 2014-2015

Ban Giám Hiệu thông báo đến quý Thầy, Cô và các em học sinh Kế hoạch tổ chức các kỳ thi Olympic học sinh giỏi Toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh, học sinh giỏi Ngữ văn - Giải thưởng Sao Khuê và hùng biện tiếng Anh học sinh THPT năm học 2014-2015

Chi tiết

Hướng dẫn tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học

27/09/2014
Hướng dẫn tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học

Ban Giám Hiệu thông báo đến quý Thầy, Cô về tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học

Chi tiết

Total: 18

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,785,302
  • Lượt truy cập: 6,200,622
  • Đang xem: 6 (6 khách)

Liên kết website

Top