Danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học năm học 2020-2021

Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu và toàn thể GV-CNV Trường THCS và THPT Nguyễn khuyến chúc mừng các em.