VẬT LÍ 9 - Bài 24. Từ Trường Của Ống Dây Có Dòng Điện Chạy Qua

       Tải file Lý Thuyết