Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Thông báo

Kế hoạch đón học sinh học trở lại ngày 02/3/2020

11:03:11, 29/02/2020 Print
Đón học sinh học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

               SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BD                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                 Số: 02/KH-THCSTHPTNK

                                                              Bình Dương, ngày 29 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

V/v Đón học sinh học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học

để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:              - Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu;

- Thầy Tổng quản nhiệm;

- Thầy (Cô) GVBM, GVQN và Nhân viên;

- Phụ huynh và học sinh toàn trường.

Thực hiện công văn số 314/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến triển khai kế hoạch cho học sinh học trở lại sau thời gian nghỉ như sau:

I. Lịch học tập của học sinh

1. Học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Đón học sinh nhập nội trú: Từ 14h00’ chiều Chủ nhật, ngày 01/3/2020.

2. Học sinh các khối lớp 6, 7, 8 và 9 tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và đi học trở lại từ ngày 16/3/2020.

Đón học sinh nhập nội trú: Từ 14h00’ chiều Chủ nhật, ngày 15/3/2020.

II. Lịch làm việc và giảng dạy

1. Giáo viên bộ môn, Giáo viên quản nhiệm bán trú thuộc các khối lớp 10, 11, 12 và nhân viên các bộ phận đi dạy, làm việc trở lại từ ngày 02/3/2020;

Giáo viên quản nhiệm nội trú khối lớp 10, 11, 12 làm việc trở lại từ ngày 01/3/2020.

2. Giáo viên bộ môn, Giáo viên quản nhiệm bán trú thuộc các khối lớp 6, 7, 8, 9 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15/3/2020 và đi dạy, làm việc trở lại từ ngày 16/3/2020;

Giáo viên quản nhiệm nội trú khối lớp 6, 7, 8 và 9 làm việc trở lại từ ngày 15/3/2020.

III. Yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh

1. Gia đình và học sinh tự đo thân nhiệt trước khi đến trường. Đảm bảo chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường. Không được đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe (nhà trường đo thân nhiệt trước khi vào trường).

2. Học sinh tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo GVQN khi cảm thấy sức khỏe không bình thường; Thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng chung.

3. Học sinh, giáo viên chỉ đeo khẩu trang khi cần thiết.

4. CMHS không vào trường và người không có nhiệm vụ hạn chế vào khuôn viên trường học.

IV. Công tác chuẩn bị của trường

1. Thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp bao gồm: Môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm nắm (cầu thang, tay nắm cửa, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; Bàn ghế; Phòng học; Thiết bị đồ dùng dạy học, sách vở ở Thư viện.

2. Xà phòng (nước sát khuẩn) ở vị trí thuận lợi, ở khu vực GV-HS qua lại; Có hình thức phù hợp để nhắc nhỡ mọi người thường xuyên rữa tay.

3. Tập huấn GV-GVQN, NV nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh; Phân công và giao nhiệm vụ cho GV-NV thường xuyên theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch.

4. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đảm bảo thực hiện chương trình theo quy định.

5. Trong thời gian bệnh dịch chưa chấm dứt. Nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, chuyển giờ học bơi sang bộ môn thể dục khác.

- Khi học tập ở trường GVQN theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

Nơi nhận                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

                              NGUYỄN HÀO HIỆP (đã ký)

 

Bài viết khác:

Total: 25

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,794,443
  • Lượt truy cập: 7,986,516
  • Đang xem: 12 (12 khách)

Liên kết website

Top