Thông báo V/v Hoàn trả phí sinh hoạt khóa hè 2021

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Bình Dương đang diễn biến phức tạp, vì vậy, Kế hoạch hoàn trả phí sinh hoạt khóa hè 2021 đối với học sinh không đủ điều kiện hoặc rút hồ sơ không học tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

       Giấy đề nghị hoàn trả phí sinh hoạt hè 2021 tại đây