Thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023

Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 và hoạt động hè của Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến như sau: