Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Tài liệu tham khảo

pdf Toán 9_Hàm Số Bậc Nhất Dung lượng: [397.8 Kb], Tải về [171]
07:29:15, 17/02/2023
pdf Toán 9_Bài Tập Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai Dung lượng: [158.9 Kb], Tải về [222]
07:27:46, 17/02/2023
pdf Toán 9_Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai_Thầy Tuấn Dung lượng: [306.6 Kb], Tải về [174]
07:27:39, 17/02/2023
pdf Toán 9_Bài Tập Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn Dung lượng: [115.3 Kb], Tải về [238]
07:26:35, 17/02/2023
pdf Toán 9_Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn Dung lượng: [2244.7 Kb], Tải về [214]
07:26:27, 17/02/2023
07:24:59, 17/02/2023
07:24:51, 17/02/2023
pdf Toán 9 - Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức Dung lượng: [274.7 Kb], Tải về [256]
15:47:08, 16/02/2023
15:46:57, 16/02/2023
pdf Toán 9 - Bài tập Căn bậc hai Dung lượng: [158.6 Kb], Tải về [190]
07:29:46, 16/02/2023
Total: 1042

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,794,509
  • Lượt truy cập: 7,986,583
  • Đang xem: 13 (13 khách)

Liên kết website

Top