Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Lớp 7

ĐỊA LÝ 7 - BÀI 30. Kinh Tế Châu Phi

09:32:31, 11/03/2022 Print

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-NFGFHSWnLw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

       Tải file Lý Thuyết

       Tải file Bài Tập

       Tải file Đáp Án

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,795,778
  • Lượt truy cập: 7,987,970
  • Đang xem: 10 (10 khách)

Liên kết website

Top