Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Kho học liệu

Lịch Sử 8 - Bài 16.Liên Xô xây dựng CNXH 1921- 1941 (Tiết 2)

14:57:07, 05/07/2022 Print

Bài viết khác:

Total: 163

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,840,047
  • Lượt truy cập: 8,039,006
  • Đang xem: 10 (10 khách)

Liên kết website

Top