Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Hoạt động chuyên môn

Tổ chức tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" cấp THCS

14:46:15, 27/09/2014 Print
Ban Giám Hiệu thông báo quý Thầy, Cô Tổ Lý về tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" cấp THCS

Xem chi tiết tại địa chỉ:

http://sgdbinhduong.edu.vn/Vanban/Vanban/tabid/270/Mode790/3/catId/52/NewsId/4202/Default.aspx

Bài viết khác:

Total: 17

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,795,105
  • Lượt truy cập: 7,987,255
  • Đang xem: 9 (9 khách)

Liên kết website

Top