Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Hoạt động chuyên môn

Thông báo dạy và học trực tuyến cho học sinh cấp 2

09:22:06, 03/03/2020 Print
Nhằm tạo điều kiện để học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu (BGH) trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến triển khai kế hoạch học tập ở nhà cho học sinh học trong thời gian nghỉ như sau:

                SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BD                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN                                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh 

                Số: 01 /TB-THCSTHPTNK

                                                              Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v dạy và học trực tuyến cho học sinh cấp 2 trong thời gian nghỉ ở nhà

để phòng, chống dịch Covid-19

 

Kính gửi:       

-         Phụ huynh và học sinh khối cấp 2;

-         Thầy cô quản nhiệm khối cấp 2.

 

Thực hiện công văn số 314/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc học sinh cấp 2 nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Nhằm tạo điều kiện để học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu (BGH) trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến triển khai kế hoạch học tập ở nhà cho học sinh học trong thời gian nghỉ như sau:

1. Hình thức học: Học sinh sẽ học trực tuyến với giáo viên quản nhiệm (GVQN) lớp tại nhà trên các ứng dụng như Zalo, Meesenger và các ứng dụng khác do GVQN phổ biến.

2. Lịch học: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 03/3/2020)

Đối với khối lớp 6, 7, 8: Buổi sáng từ 8h00’ đến 10h00’. Buổi chiều từ 14h00’ đến 16h00’.

Đối với khối lớp 9:  Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’. Buổi chiều từ 14h00’ đến 16h00’.

3. Các môn học

- Khối lớp 6, 7: Toán và Tiếng Anh. Khối lớp 8: Toán, Hóa và Tiếng Anh.

- Khối lớp 9: Toán, Lý, Hóa, Văn và Tiếng Anh.

4. Tài liệu học: Các clip bài học theo chuyên đề do trường Nguyễn Khuyến cung cấp và các bài tập do giáo viên bộ môn (GVBM) biên soạn.

5. Thực hiện

+ Bước 1: GVQN sẽ cung cấp bài và yêu cầu học sinh hoàn thành trong thời gian quy định.

+ Bước 2: Học sinh học và làm bài nộp cho GVQN đúng thời gian quy định.

+ Bước 3: GVQN chấm bài và trả lời thắc mắc cho học sinh (có tham khảo GVBM); GVQN báo kết quả thực hiện mỗi ngày cho Khối trưởng.

+ Bước 4: Khối trưởng QN sẽ tổng hợp báo cáo với thầy Tổng QN và BGH.

+ Bước 5: Họp GVQN mỗi tuần vào sáng thứ Bảy để tổng kết và rút kinh nghiệm.

BGH trường rất mong quý vị phụ huynh đôn đốc con em mình thực hiện tốt thông báo này để việc học tập của học sinh được liên tục và đạt kết quả cao khi trở lại trường.

Mọi thắc mắc cần hướng dẫn xin phụ huynh và học sinh liên hệ với GVQN để được tư vấn.

Xin cảm ơn./.

                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận                                                                             

- Như trên;

- Lưu: VT.

                                                                              

                                                                                                                                                              NGUYỄN HÀO HIỆP (đã ký)                              

Bài viết khác:

Total: 25

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,794,476
  • Lượt truy cập: 7,986,550
  • Đang xem: 9 (9 khách)

Liên kết website

Top