Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH HỘI TRẠI LÍ - HÓA - SINH: NĂM HỌC 2018 - 2019

15:19:19, 08/05/2019 Print
Tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm khoa học, khám phá tri thức, đam mê nghiên cứu khoa học, biết ứng dụng kiến thức đã học vào đời sống sau những tiết học lý thuyết.

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

              Số:  06 /KH-THCSTHPTNK

                                                                                            Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2019

 

                                  KẾ HOẠCH HỘI TRẠI LÍ - HÓA - SINH: NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến;

Được sự chấp thuận của HĐQT và BGH Nhà trường;

Các tổ Lý -  Hoá - Sinh - Tin học – GDCD và Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức Hội trại khoa học lần III cho học sinh trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm khoa học, khám phá tri thức, đam mê nghiên cứu khoa học, biết ứng dụng kiến thức đã học vào đời sống sau những tiết học lý thuyết.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

HĐQT và BGH trường;

- GVBM tổ Lý, Hoá, Sinh, Tin học, GDCD – Kỹ năng, Câu Lạc Bộ Khoa học Tự Nhiên, Câu Lạc Bộ “Em yêu trồng trọt”, GV quản nhiệm và thầy/cô có quan tâm đến Hội trại;

- Khách mời: Trường Đại học Việt Đức;

- Toàn bộ học sinh của trường.

III. NỘI DUNG - YÊU CẦU

- Hội trại gồm:

   + Môn hóa học có 6 gian trưng bày sản phẩm và thực hành thí nghiệm;

   + Môn vật lý có 6 gian trưng bày thiết bị tự chế và thực hành thí nghiệm;

   + Môn sinh học có 3 gian trưng bày sản phẩm và thực hành thí nghiệm;

   + Môn tin học có 2 gian hoạt động và trưng bày sản phẩm;

   + Môn GDCD có 1 gian trưng bày sản phẩm;

   + CLB lý, hoá có 1 gian trưng bày sản phẩm và thực hành thí nghiệm;

   + CLB “Em yêu trồng trọt” có 1 gian trưng bày sản phẩm;

   + Trường Đại học Việt Đức 1 gian hàng.

- Mỗi gian trưng bày sẽ có một giáo viên bộ môn phụ trách và từ 3 đến 5 học sinh thực hành thí nghiệm, giới thiệu sản phẩm….; 

- Các gian trưng bày sẽ được bố trí ở sảnh và sân trường;

- Giáo viên bộ môn gợi ý các thí nghiệm vui, các thiết bị tự chế, các sản phẩm…. ứng với bộ môn của mình cho học sinh. Học sinh chuẩn bị và thực hiện các sản phẩm, thí nghiệm…dựa trên các ý tưởng gợi ý của giáo viên. Học sinh cũng có thể đề xuất các thiết bị tự chế, sáng tạo các sản phẩm…cho giáo viên phụ trách. Giáo viên phụ trách chịu trách nhiệm về các thí nghiệm, sản phẩm, thiết bị…do học sinh thực hiện;

- Giáo viên phụ trách soạn nội dung (các thí nghiệm, sản phẩm và thiết bị tự chế…): Mục đích, cơ sở lý thuyết ứng dụng, nguyên vật liệu, cách thực hiện…. nộp cho Ban tổ chức để đưa vào Kỷ yếu Hội trại;

- Kỷ yếu Hội trại sẽ phát cho các lớp để học sinh đọc nghiên cứu trước 1 tuần. Mục đích để học sinh khi tham quan Hội trại sẽ hiểu rõ những thí nghiệm, sản phẩm, thiết bị tự chế được trình bày;

- Yêu cầu:

   + Các thí nghiệm hoá học không dùng hoá chất độc hại;

   + Các sản phẩm cần dễ chế tạo, sử dụng nguyên liệu có sẵn;

   + Các thiết bị cần đơn giản, dễ chế tạo và sử dụng an toàn;

   + Tất cả phải dựa trên các kiến thức đã học trên lớp (có thể ứng dụng các kiến thức ở lớp dưới). 

Lưu ý: Các gian trưng bày không tổ chức bán sản phẩm đại trà, chỉ bán sản phẩm được tạo từ ứng dụng kiến thức đã học nhưng giới hạn (trên tinh thần giới thiệu sản phẩm).

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Hội trại khoa học được tổ chức từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019.

- Địa điểm: Tại sân trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương.

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THÀNH PHẦN

NHIỆM VỤ

1

Thầy Phạm Đức Cường

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2

Thầy Cảnh Chí Đạt

Tổng quản nhiệm

Phó ban

Tổ chức

3

Thầy Trần Quang Huy

Tổ trưởng tổ Hóa

Ủy viên

Chuyên môn

4

Thầy Bùi Trần Đức Anh Thái

Tổ trưởng tổ Lý

Ủy viên

Chuyên môn

5

Cô Lê Thị Xuân

Tổ trưởng tổ Sinh

Ủy viên

Chuyên môn

6

Thầy Nguyễn Mạnh Kiên

Trợ lí Đoàn thanh niên

Ủy viên thường trực

Tổ chức

7

Thầy Nguyễn Hữu Thiện

Khối trưởng QN khối 11

Uỷ viên

Tổ chức

8

Cô Trương Thị  Bảo Khuyên

Khối trưởng QN khối 10

Uỷ viên

Tổ chức

9

Cô Nguyễn Thuỵ  Bảo Ngân

Khối trưởng QN khối   cấp 2

Uỷ viên

Tổ chức

VI. DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ SẢN PHẨM THAM GIA HỘI TRẠI

Các tổ phổ biến cho giáo viên và gửi danh sách giáo viên tham dự, tên sản phẩm, cách thực hiện sản phẩm về Ban tổ chức trước ngày 07/05/2019

VII. PHÂN CÔNG - CHUẨN BỊ

STT

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra công tác chuẩn bị về chuyên môn

Thầy Cường; Thầy Thái; Thầy Huy; Cô Xuân.

Ngày họp đoàn kiểm tra: 08 giờ 45 thứ ba 23/4/2019 tại phòng Thầy Cường. 

2

Chịu trách nhiệm chung về chuyên môn và Kỷ yếu Hội trại.

* Môn lí: Thầy Thái; 

* Môn hoá: Thầy Huy;

* Môn sinh: Cô Xuân;

* Môn tin: Thầy Nam.

Giáo viên nộp nội dung các thí nghiệm; các sản phẩm, thiết bị…cho BTC Hội trại. Hạn chót ngày thứ ba 7/5/2019.

3

Hướng dẫn học sinh các lớp hoàn thành sản phẩm và nộp nội dung các sản phẩm về BTC.

GVBM các lớp khối 8, 9, 10 và 11.

 

BTC sẽ sơ duyệt các sản phẩm lúc 13h45 ngày thứ ba 7/5/2019.

4

Bố trí các gian trưng bày; Chuẩn bị và sắp xếp bàn ghế các gian trưng bày

Thầy Đạt, Thầy Kiên, Thầy Thiện, Cô Khuyên, Cô Ngân và Bảo vệ.

 

5

Thiết kế phông hội trại

Thầy Kiên + Thầy Cường.

 

6

Chuẩn bị dụng cụ và hoá chất thí nghiệm

Cô Hoà và GV phòng Thí nghiệm

 

7

Tổ chức cho học sinh tham quan Hội trại.

Thầy Đạt, Thầy Thiện, cô Khuyên, Cô Ngân.

 

VIII. KINH PHÍ

Trường hỗ trợ cho mỗi gian trưng bày 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) để trang trí gian trưng bày sản phẩm, thiết bị tự chế và thực hành thí nghiệm.

IX. GIẢI THƯỞNG

1 giải nhất  300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

- 2 giải nhì, mỗi giải 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

- 3 giải ba, mỗi giải 150.000đ (một trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

- 6 giải khuyến khích, mỗi giải 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

X. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THÀNH PHẦN

NHIỆM VỤ

1

Thầy Trần Quang Huy

Chủ nhiệm CLB KH TN

Trưởng ban

Phụ trách chuyên môn

2

Thầy Nguyễn Mạnh Kiên

Trợ lí Đoàn TN

Phó ban

Tổ chức thực hiện

3

Đại diện học sinh các khối lớp.

Học sinh

Thành viên

Mỗi lớp sẽ có 01 phiếu chấm điểm các gian.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại Lí – Hóa – Sinh – Tin học của trường. Đề nghị các bộ phận và các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện để hội trại được thành công tốt đẹp.

              DUYỆT CỦA BGH                                                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC     

                HIỆU TRƯỞNG

                     (đã ký)

         NGUYỄN HÀO HIỆP                                                                                                                               PHẠM ĐỨC CƯỜNG                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Total: 17

CS Bình Dương

Học sinh thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Tiết dạy tốt
Tiết dạy tốt
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Khu lớp học
Sân chơi văn học
Sân chơi văn học

Tất cả

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,795,768
  • Lượt truy cập: 7,987,960
  • Đang xem: 10 (10 khách)

Liên kết website

Top