Danh sách học sinh được nhận khóa sinh hoạt hè 2023 - Khối 10 (đợt 1)

Danh sách học sinh được nhận khóa sinh hoạt hè 2023 - Khối 10 (đợt 1)