Danh sách học sinh được nhận học hè 2017 đợt 1 - khối 10

Danh sách học sinh được nhận học hè 2017 đợt 1 - khối 10